Stor frihet og trygge løsninger

Hotellfølelse i eget hjem

Finansieringsfrihet og trygge rammer

Kjøper du bolig i Park+ får du stor frihet til valg av finansieringsløsning- og form, for
eksempel med 50 % av kjøpesummen som innskudd og 50 % fellesgjeld, avdragsfri i 20 år.
Det finnes også flere alternative måter å finansiere boligdrømmen på, som passer deg og din
situasjon best.

Betal kun innskuddet – betjen fellesgjeld via felleskostnader

Ønsker du å ha minst mulig privat gjeld og en fellesgjeld med gunstige betingelser? Da er dette løsningen for deg. I Park+ vil 50 % av kjøpesummen være innskudd og 50 % fellesgjeld. Innskuddet må betales innen overtakelsen, mens fellesgjelden betjenes gjennom felleskostnadene dine og følger boligen. Dette betyr at den overføres til ny eier den dagen du selger boligen.

Fellesgjelden vil bli etablert med en avdragsfri periode på 20 år. Det vil si at det kun betales renter frem til den avdragsfrie perioden utløper. Dette gir samtidig tid til nedbetaling av eventuelt eget lån i denne perioden, slik at gjelden er lavere eller nedbetalt før avdragene på fellesgjelden starter.

Betal hele kjøpesummen – ingen fellesgjeld

Ønsker du en bolig med lave felleskostnader er dette løsningen for deg. Du kan innbetale hele kjøpesummen (IN-ordning), enten ved bruk av egenkapital eller som en kombinasjon av egenkapital og eget lån. Ved innbetaling av total kjøpesum vil man kun betale løpende utgifter til borettslaget i form av månedlige felleskostnader.

Velg en mellomløsning

Man kan også velge å betale en større del av kjøpesummen, mellom innskuddsbeløpet og totalprisen, hvis man har ledig egenkapital.

Dessuten kan man uansett foreta nedbetalinger på sin fellesgjeld ved terminforfall på borettslagets lån etter nærmere regler. En eventuell innbetaling av fellesgjeld er ikke reverserbar.

Fellesutgifter

I Park+ inkluderer felleskostnadene det meste, som TV / internett grunnpakke, bygningsforsikring, renovasjonsavgifter, drift og vedlikehold av bygg, heis og uteområder, snørydding og strøing, renhold og strøm i fellesarealer, administrasjon og forretningsførsel, samt finanskostnader andel fellesgjeld. Fjernvarme, samt vann og avløp er inntatt i budsjettet, men vil kunne bli trukket ut og fakturert direkte basert på eget forbruk.

Trygge Vestbo i ryggen

Med Vestbo i ryggen som forretningsfører blir hele prosessen trygg og god. Vestbo har lang erfaring og bred kompetanse innen boligforvaltning, og sørger for at du skal ha en god og trygg bosituasjon.

Vestbo vil være forretningsfører og bistår i prosesser som blant annet budsjettering, regnskap, rådgivning og generalforsamling. Borettslag er en god organiseringsform som gjør prosesser som daglig drift og vedlikehold enkelt. I borettslag er også hensikten at de som kjøper skal bo der, noe som skaper et godt bomiljø.

Park+ vil være sikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Da er du med i en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler.

Nyt å kjøpe nytt

Flotte fordeler med ny bolig

  • Radisson BLU vil tilby et bredt tjenestespekter til fordelaktige priser
  • Attraktivt parkanlegg
  • Nøkkelferdig – flytt rett inn
  • Vedlikeholdsvennlig inne og ute
  • Enkelt og behagelig
  • Ingen budrunde
  • Miljøvennlig og kostnadseffektiv
  • Stor frihet til finansieringsløsning – 20 års avdragsfrihet på fellesgjelden
  • Vestbo som forretningsfører gir trygghet

Samarbeid

Med Vestbo i ryggen som forretningsfører blir hele prosessen trygg og god.

Vestbo har lang erfaring og bred kompetanse innen boligforvaltning, og sørger for at du skal ha en god og trygg bosituasjon. Vestbo vil være forretningsfører og bistår i prosesser som blant annet budsjettering, regnskap, rådgivning og generalforsamling. Borettslag er en god organiseringsform som gjør prosesser som daglig drift.